Odabir posebnih programa

Poštovani roditelji!

Niže su navedene informacije o posebnim programima dječjeg vrtića, a ukoliko imate dodanih pitanja, slobodno nam se obratite na mail vrtića ili telefonom ( 01 6545 905).

Ponuda i obilježja programa:


MONTESSORI PROGRAM  -  za djecu od tri godine do polaska u školu, cijena ovog programa iznosi dodatnih 400kn na cijenu redovnog programa

          OVDJE preuzmite letak s više informacija o Montessori programu.


RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA - (objekt Kuća jezika i objekt Mala Mlaka) za djecu od tri godine do polaska u školu, cijena ovog programa iznosi dodatnih 300kn na cijenu redovnog programa

          OVDJE preuzmite letak s više informacija o programu ranog učenja engleskog jezika.


SPORTSKI PROGRAM  -  za djecu od tri godine do polaska u školu, cijena ovog programa iznosi dodatnih 300kn na cijenu redovnog programa

          OVDJE preuzmite letak s više informacija o sporskom programu.

          OVDJE preuzmite i Power point prezentaciju sportskog programa.

PROGRAM SENZOMOTORIKE - za djecu od jedne do tri godine, cijena ovog programa iznosi dodatnih 300kn na cijenu redovnog programa

         OVDJE preuzmite letak s više informacija o programu senzomotorike.

© 2014 Vrtić Botinec. Sva prava pridržana.