Upravno vijeće

 Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Botinec" su:
  1. Betina Ilić Gljuščić, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica iz redova Odgojiteljskog vijeća
  2. Monika Antunović, predstavnica Osnivača
  3. Kristinka Knežević Wozdecky, predstavnica Osnivača
  4. Vanja Miljković, predstavnica Osnivača
  5. Nenad Žugaj, predstavnik roditelja.

Dječji vrtić „Botinec“, kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu,  osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Botinec“ pod uvjetom:

  • da svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na email: vrtic-botinec@zagreb.hr. Uz prijavu za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, potrebno je dostaviti  adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad
  • istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u  kojem se održava sjednica
  • pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja
  • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili  telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić „Botinec“ nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.


  Sjednice Upravnog vijeća:

Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 27.4.2022.
Poziv za sjednicu Upravnog vijeća - 27.4.2022.
Izvod iz Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća održane 1.4.2022.
Poziv za sjednicu Upravnog vijeća - 1.4.2022.
Izvod iz Zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća održane 8. 3. 2022.
Poziv za sjednicu Upravnog vijeća - 8.3.2022.
Izvod iz Zapisnika s 3. sjednice Upravog vijeća održane 28.1.2022.
Poziv za sjednicu Upravnog vijeća - 28.1.2022.
Izvod iz Zapisnika s 2. sjednice Upavnog vijeća održane 13.1.2022.
Poziv za sjednicu Upravnog vijeća - 13.1.2022. 
Izvod iz Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća održane 20.12.2021.
Poziv za sjednicu Upravnog vijeća - 20.12.2021.

Izvod iz Zapisnika s 42. sjednice Upravnog vijeća održane 19.11.2021.
Izvod iz Zapisnika s 41. sjednice Upravnog vijeća održane 30.9.2021.
Izvod iz Zapisnika s 40. sjednice Upravnog vieća održane 31.8.2021.
Izvod iz Zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća održane 12.7.2021.
Izvod iz Zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća održane 29.4.2021.
Izvod iz Zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća održane 11.3.2021.
Izvod iz Zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća održane 28.1.2021. 

   

 

© 2014 Vrtić Botinec. Sva prava pridržana.