Podsjetnik na važne stavke iz kućnog reda i ugovora

 Podsjetnik za roditelje - izvadak članaka ugovora i kućnog reda vrtića
 
Poštovani roditelji,
bliži se početak nove pedagoške godine stoga vas podsjećamo na stavke ugovora i kućnog reda koje ste potpisali a reguliraju organizaciju rada dječjeg vrtića. Izdvajanjem spomenutih stavki želimo odgovoriti na najčešće postavljana pitanja vezana uz organizacijske promjene u radu dječjeg vrtića.
  • Čl.2. Ugovora o ostvarivanju programa predškolskog odgoja
„ Dječji vrtić zadržava pravo na posebno organiziranje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza te u ostalim okolnostima uvjetovanim organizacijom rada vodeći računa o potrebama korisnika usluga.“
„Dječji vrtić zadržava pravo raspoređivanja djeteta iz jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu ili iz jednog u drugi objekt te posebnog organiziranja programa u drugim posebnim okolnostima u skladu s pedagoškim načelima i interesima organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu.“
„Dječji vrtić može izmijeniti uvjete ostvarivanja programa za dijete ili otkazati ostvarivanje programa u slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Dječjeg vrtića, a na temelju obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi te provedene pedagoške opservacije djeteta, ako je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu.“
 
  • Čl.8  Ugovora o ostvarivanju programa predškolskog odgoja
„Korisnik usluga se obvezuje da neće dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete kako bi se izbjeglo ugrožavanje zdravlja druge djece te da će nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u Dječjem vrtiću.“
„Korisnik usluga se obvezuje da će za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Dječjeg vrtića, pravovremeno obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja nadležnih službi te sudjelovati u programu pedagoške opservacije djeteta i utvrđivanju novog prilagođenog individualiziranog programa, ako je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu.“
 
  • Čl.1. Kućnog reda Dječjeg vrtića „Botinec“
Djetetov dolazak u vrtić treba biti do 9,00 sati (iza toga vremena zaključavaju se ulazna vrata vrtićkih objekata i ostaju zaključana sve do 14,10 sati).
Kasniji dolazak djeteta roditelj ili skrbnik je obvezan najaviti dan ranije ili najkasnije do 9,30 sati u tekućem danu.“
 
 
  • Čl.6. Kućnog reda Dječjeg vrtića „Botinec“
 
„Roditelj je obvezan pridržavati se pravila i uputa dobivenih na predupisnim roditeljskim sastancima, na roditeljskim sastancima skupine i putem oglasnih ploča o načinu ostvarivanja pojedinih oblika suradnje,redovito pratiti informacije istaknute na oglasnim pločama vrtića, kutiću za roditelje ispred odgojne skupine, donositi higijenske potrepštine i sl.
Roditelj prilikom dovođenja i odvođenja djeteta s odgojiteljima izmjenjuje samo najnužnije informacije o djetetu, a opširnije i detaljnije informacije ima pravo dobiti u vremenu predviđenom za individualni razgovor s odgojiteljima.
Neophodno je da roditelj poštuje hijerarhiju rješavanja eventualnih problema (odgojitelj-stručni tim-ravnateljica) te nije dozvoljeno rješavanje problema korištenjem neprimjerenih sredstava za službenu komunikaciju (npr. društvene mreže, privatni telefoni i sl.).
Informacije o djeci djelatnici vrtića mogu dati isključivo roditeljima ili skrbnicima djeteta te službenim institucijama (Centar za socijalnu skrb, sudovi i sl.).“
 
 
 

© 2014 Vrtić Botinec. Sva prava pridržana.