Primarni programi

  • Program senzomotorne stimulacije u jaslicama ( 1 - 3 g.)
  • Rano učenje engleskog jezika u sklopu primarnog programa (3 - 7 g.)
  • Rano učenje talijanskog jezika u sklopu primarnog programa (3 - 7 g.)
  • Alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori (3 - 7 g.)
  • Poseban cjelodnevni sportski program (3 - 7g.)

© 2014 Vrtić Botinec. Sva prava pridržana.