Kraći programi

Posebni kraći programi za djecu od 4 do 7 godina: 

  • "Korak po korak do škole" – kraći program intenzivne pripreme djeteta za školu kroz individualni pristup djetetovim potrebama i interesima 
  • Kraći program ranog učenja engleskog jezika 
  • Kraći program ranog učenja talijanskog jezika
  • Program poticanja razvoja bistre, potencijalno darovite i darovite djece

Kraći programi koje provode vanjski suradnici:

  • Ritmika
  • Nogomet
  • Sport

© 2014 Vrtić Botinec. Sva prava pridržana.